Viziunea și depășirea ei. Dezastrul abia urmează

Viziunea și depășirea ei.

Conținutul

  Președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, a evidențiat de asemenea necesitatea unei astfel de viziuni pe termen lung în orientările sale politice.

  4% viziune

  La 22 iulieComisia a publicat o foaie de parcurs în care anunța că va publica o comunicare privind o viziune pe termen lung pentru zonele rurale la mijlocul anului Scopul comunicării ar fi acela de a lansa o dezbatere la nivel european privind viitorul zonelor rurale și locul pe care acestea ar trebui să îl aibă în societate. Comunicarea va schița o viziune pentru viitorul zonelor rurale până în ca orizont și va aborda provocările cu care se confruntă acestea, cum ar fi schimbările demografice, decalajul digital, nivelurile scăzute ale veniturilor și accesul la servicii.

  Potrivit viziunea și depășirea ei de parcurs, viziunea pentru zonele rurale acoperă o gamă largă de tematici și domenii de competență.

  viziunea satului brusc

  Planul de acțiune care însoțește comunicarea va enumera acțiunile legislative și nelegislative agenda rurală care urmează să fie elaborate în cadrul direcțiilor generale relevante. Coordonarea între diferitele politici implicate va juca un rol central în asigurarea succesului agendei rurale.

  evenimente în ziua priveliștii mondiale

  Politica de dezvoltare rurală din cadrul politicii agricole comune PAC va avea o importanță majoră în sprijinirea zonelor rurale. În plus, se recunoaște rolul esențial al autorităților regionale și locale în transformarea societății în vederea atingerii obiectivelor stabilite de Uniune. Acestea sunt considerate actori-cheie și se află în prima linie când vine vorba de depășirea provocărilor cu care se confruntă Europa, cum ar fi schimbările climatice sau provocările sociale și economice.

  Cum va asigura Comisia coerența dintre PAC și celelalte politici relevante pentru elaborarea viziunii pe termen lung pentru zonele rurale? Cum va asigura Comisia implicarea viziunea și depășirea ei a autorităților rurale regionale și locale în pregătirea, analizarea, conceperea și implementarea viziunii pe termen lung pentru zonele rurale?

  căci apare miopia

  Cum va fi armonizată PAC în special planurile strategice PACcare este în curs de a fi negociată, cu viitoarea viziune pentru zonele rurale? Ce adaptări ale instrumentelor PAC are în vedere Comisia, de exemplu printr-o evaluare la jumătatea perioadei?

  care este vederea unui lup

  Intenționează Comisia ca, în cadrul lucrărilor sale privind o viziune pentru dezvoltarea rurală, să facă o distincție clară, compatibilă cu tratatul, între finanțarea acordată zonelor rurale în conformitate cu PAC și politica de coeziune, ținând seama de obiectivele fiecărei politici astfel cum sunt descrise la articolele 39 și din tratat?