Viziune | Ministerul Educației

Viziune și educație

De asemenea, promovăm dezvoltarea unor servicii educaţionale complementare oferite comunităţii.

viziune și educație forum despre oftalmologie pediatrică

Grădiniţa este un centru de resurse educaţionale şi de servicii oferite copiilor şi comunităţii, unde relaţiile interpersonale sunt utilizate priceput şi principial pentru a facilita autocunoaşterea, acceptarea emoţională şi maturizarea viziune și educație optimă a resurselor personale în direcţia formării unor personalităţi armonioase, creative, ataşate valorilor naţionale şi universale.

Viziunea unităţii derivă din nevoile de educaţie, identificate la nivelul societăţii şi al comunităţii încă de la vârsta preşcolară, vizând următoarele aspecte: dezvoltarea individuală a copiilor crearea viziune și educație climat de muncă şi învăţare viziune și educație şi creativ asigurarea experienţei individuale de învăţare garantarea pregătirii pentru adaptarea la viaţa şcolară şi socială accentuarea participării familiei în procesul de educaţie al copiilor; Este ușor să înveți a merge, important este încotro te îndrepți.

Noi călăuzim copiii spre reușită și împlinire, pentru că ei ne reprezintă. Grădinița Children Care Center — Calea către succes!

viziune și educație compensarea deficienței de vedere

Ea va fi terenul unor relaţii educative în care fiecare beneficiar, părinte, copil, profesor, are de învăţat şi trebuie să se simtă valorificat şi important. Misiunea grădiniței este de socializare a copiilor preşcolari în vederea integrării şi adaptării cu succes, în activitatea şcolară şi în societate.

Despre Fericiri si interpretarea lor - emisiune BZI - 26.08.2021

Întreg personalul, prin interacţiunea cu mediul social, cultural şi economic, va asigura dezvoltarea normală, armonioasă şi deplină a copilului preşcolar, valorificând potenţialul fizic şi psihic al fiecăruia, ţinând seama de ritmul propriu al copilului, de nevoile sale afective şi de activitatea sa fundamentală, jocul.

Vă asteptăm cu servicii diverse de înaltă calitate, adaptate pentru orice vârstă sau orice cerințe specifice copilului tău.

viziune și educație laser pentru viziune slabă