Vederea unei persoane obișnuite - british-pub.ro

Vederea unei persoane obișnuite

CJUE Cererea de vederea unei persoane obișnuite preliminară privește interpretarea articolului 11 alineatul 1 din Regulamentul CE nr.

 • Cauza deficienței vizuale
 • Deficiență vizuală după tratamentul hipertensiv al crizei
 • résidence habituelle - Traducere în română - exemple în franceză | Reverso Context

Cadrul juridic Dreptul internațional 3. Această convenție a fost ratificată de toate statele membre ale Uniunii Europene.

Articolul 11 primul paragraf din Convenția de la Haga din prevede că autoritățile judiciare sau administrative ale oricărui stat contractant urmează să procedeze de urgență în vederea înapoierii copilului.

Dreptul Uniunii 9. Considerentele 12 și 17 ale Regulamentului nr. Prin urmare, ar trebui să fie competente în primul rând instanțele statului membru în care copilul își are reședința obișnuită, cu excepția unor cazuri de schimbare a reședinței copilului sau ca urmare a unui acord încheiat între titularii răspunderii părintești.

Aceasta cuprinde în special încredințarea și dreptul de vizită; 8. Încredințarea se consideră ca fiind exercitată împreună atunci când unul dintre titularii vederea unei persoane obișnuite părintești nu poate, în temeiul unei hotărâri judecătorești sau ca efect al legii, să decidă asupra locului de reședință a copilului fără consimțământul celuilalt titular al răspunderii părintești.

Articolul 11 din Regulamentul nr. Fără a aduce atingere primului paragraf, instanța judecătorească pronunță hotărârea, cu excepția cazului în care aceasta se dovedește imposibilă din cauza unor împrejurări excepționale, în cel mult șase săptămâni de la sesizarea sa.

Vederea unei persoane obișnuite,

Din informațiile cuprinse în decizia de trimitere rezultă că, în Grecia, o cerere de înapoiere, în sensul Convenției de la Haga dintrebuie să fie depusă vederea unei persoane obișnuite Monomeles Protodikeio Tribunalul de Mare Instanță în complet de judecător unic de la locul unde copilul în cauză se află în urma răpirii sale sau de la cel al domiciliului autorului acestei răpiri.

O asemenea cerere poate fi formulată fie de Ministerul Justiției — care este, în acest stat membru, autoritatea stereograme pentru viziune ce este însărcinată cu cererile de înapoiere — fie direct de persoana, de instituția sau de organismul care se prevalează de încredințarea copilului.

Această cerere este instrumentată sub forma procedurii măsurilor provizorii, însă decizia pronunțată de instanța sesizată soluționează definitiv litigiul privind înapoierea copilului. Litigiul principal și întrebarea preliminară Atunci când PQ era însărcinată în opt luni, soții au convenit ca ea să aducă pe lume copilul lor la Atena Grecia vederea unei persoane obișnuite, unde să poată beneficia de asistența familiei sale paterne și ca, ulterior, PQ să se întoarcă cu acesta la domiciliul conjugal în Italia.

Potrivit afirmațiilor acestuia din urmă, el ar fi consimțit la șederea copilului în Grecia până în luna maimoment la care reclamantul aștepta întoarcerea soției sale împreună cu sugarul. Cu toate acestea, în cursul lunii iunie din același an, PQ ar fi decis, în mod unilateral, să rămână în Grecia cu copilul.

prescripție test vizual

Potrivit PQ, soții nu ar fi stabilit o dată precisă pentru întoarcerea ei în Italia cu copilul. Ei ar fi convenit, pe de altă parte, să petreacă împreună vacanța de vară în acest stat membru. În acest cadru, el a solicitat în special să i se atribuie drepturile privind încredințarea exclusivă a copilului, să se instituie un drept de vizită pentru mamă, să se dispună înapoierea copilului în Italia și să i se acorde o pensie alimentară pentru întreținerea acestuia.

Stiu Totul Despre Sirius * Un Trib African Detine Cunostinte Care Intrigă Stiinta

În sfârșit, la 23 februarieaceastă instanță a pronunțat divorțul dintre OL și PQ, fără să se pronunțe cu privire la răspunderea părintească față de copil. În paralel cu procedura în fața instanțelor italiene, OL a sesizat, la 20 octombrieMonomeles Protodikeio Athinon Tribunalul de Mare Instanță în complet de judecător unic din Atena, Grecia cu o cerere de înapoiere privind copilul.

Asemenea situații ar trebui, pentru aceste motive, să intre sub incidența procedurii de înapoiere prevăzute de Convenția de la Haga din și de Regulamentul nr. Instanța de trimitere a solicitat ca prezenta trimitere preliminară să fie judecată potrivit procedurii preliminare de urgență prevăzute la articolul din Regulamentul de procedură al Curții. În susținerea acestei cereri, instanța menționată a arătat că litigiul principal privește un copil în vârstă de abia un an, care a fost îndepărtat de tatăl său mai mult de nouă luni, fără ca acesta din urmă să fi avut posibilitatea să comunice cu el, și că o asemenea situație este susceptibilă să aducă o atingere gravă relației lor viitoare.

nevralgia occipitală afectează vederea

În această privință, este necesar să se arate, în primul rând, că prezenta trimitere preliminară privește interpretarea Regulamentului nr. În consecință, aceasta poate fi judecată potrivit procedurii preliminare de urgență.

miopie și hipermetropie sau

În al doilea rând, din decizia de trimitere reiese că copilul în cauză este separat de tatăl său la o vârstă sensibilă pentru dezvoltarea sa și că prelungirea situației actuale ar putea dăuna serios relației viitoare a acestui copil cu tatăl său. În aceste condiții, Camera a cincea a Curții a decis, la 16 martiela propunerea judecătorului raportor, după ascultarea avocatului general, să admită cererea instanței de trimitere privind judecarea prezentei trimiteri preliminare potrivit procedurii preliminare de urgență.

Vederea unei persoane obișnuite

Cu privire la întrebarea preliminară Cu titlu introductiv, trebuie arătat că împrejurările din cauza principală diferă în parte de cele avute în vedere în întrebarea preliminară.

Cu toate acestea, în cadrul procedurii de cooperare între instanțele naționale și Curte instituite la articolul TFUE, este de competența acesteia din urmă să ofere instanței naționale un răspuns util care să îi permită să soluționeze litigiul cu care este sesizată.

test ocular la o fabrică auto

Din această perspectivă, Curtea trebuie, dacă este cazul, să reformuleze întrebările care îi sunt adresate a se vedea în special Hotărârea din 13 octombrieM. În această privință, trebuie arătat că, potrivit definiției date de articolul 2 punctul 11 din Regulamentul nr.

Pe de altă parte, articolul 11 alineatul 1 din Regulamentul nr.

 1. Cancer la vedere
 2. Vederea unei persoane obișnuite Viziunea albinelor moarte
 3. Locuitorii unei localități sunt definiți drept persoane care își au reședința obișnuită în localitatea respectivă.
 4. Vederea unei persoane obișnuite - british-pub.ro
 5. Zeaxantina din vedere
 6. Ce este un plus în viziune
 7. Viziune scăzută minus
 8. Vederea unei persoane obișnuite 10 cuvinte care tradeaza o persoana nesigura si slaba - Eu stiu TV totul despre viziune pentru gradul 4 Font de viziune normală tendința viziunii, apare hipermetropie lumina strălucitoare distruge vederea.

Astfel, o asemenea cerere nu poate fi admisă decât dacă copilul își avea reședința obișnuită, imediat înainte de pretinsa deplasare sau reținere, în statul membru către care se solicită înapoierea. Astfel, Curtea a statuat în mod repetat că este vorba despre o noțiune autonomă a dreptului Uniunii care trebuie interpretată potrivit contextului dispozițiilor care o menționează și obiectivelor Regulamentului nr.

ne antrenăm vederea

Atunci când copilul în discuție este un sugar, Curtea a arătat că mediul său este în esență familial, determinat de persoana sau de persoanele de referință cu care trăiește, care exercită efectiv față de el drepturile privind încredințarea și se ocupă de el, și că împărtășește în mod necesar mediul social și familial al acestei persoane sau al acestor persoane.

În sfârșit, interesul superior al copilului nu necesită o interpretare precum cea propusă de instanța de trimitere.

În al doilea rând, din perspectiva economiei Convenției de la Haga din și a articolului 11 alineatul 1 din Regulamentul nr. Astfel, în cadrul aprecierii unei cereri de înapoiere, determinarea locului reședinței obișnuite a copilului precedă identificarea drepturilor privind încredințarea eventual încălcate. Această interpretare este confirmată în plus de articolul 10 din acest regulament, care vizează tocmai situația în care copilul dobândește o nouă reședință obișnuită în urma unei deplasări sau a unei rețineri ilicite.

În această privință, trebuie amintit că o procedură de înapoiere este, prin natura ei, o procedură expeditivă, din moment ce urmărește să asigure, astfel cum enunță preambulul Convenției de la Haga din și considerentul 17 al Regulamentului nr.

antrenor de ochi viziune

Legiuitorul Uniunii a concretizat de altfel acest imperativ, la articolul 11 alineatul 3 din Regulamentul nr. O cerere de înapoiere trebuie, așadar, să se întemeieze pe elemente rapid și ușor de verificat și, în măsura posibilului, univoce.

Astfel, din raportul explicativ al Convenției de la Haga din reiese că unul dintre obiectivele acestei convenții și, prin extensie, al articolului 11 din Regulamentul nr. Procedura de înapoiere urmărește astfel să îl repună pe acesta în mediul care îi este cel mai familiar și, procedând astfel, să restabilească continuitatea condițiilor sale de existență și de dezvoltare. Desigur, procedura de înapoiere avută în vedere de Convenția de la Haga din și de Regulamentul nr.

Depresie și anxietate – Ce reprezintă fiecare și cum le tratăm?

Pe de altă parte, trebuie precizat că o decizie cu privire la înapoierea sau la reținerea copilului nu soluționează chestiunea încredințării acestuia. În special, dreptul copilului de a întreține relații personale și contacte directe cu ambii părinți, prevăzut la articolul 24 alineatul 3 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, nu impune vederea unei persoane obișnuite copilului în statul membru în care, înainte de nașterea sa, se afla reședința acestora. Astfel, acest drept fundamental va putea fi protejat în cadrul unei proceduri cu privire la fondul încredințării, astfel cum este preconizată la punctul precedent, în cursul căreia vederea unei persoane obișnuite încredințării va putea fi reevaluată și, dacă este cazul, vor putea fi instituite eventuale drepturi de vizită.

Este de altfel în mai mare măsură conform cu criteriul proximității, privilegiat de legiuitorul Uniunii în cadrul Regulamentului nr. În orice caz, Curtea nu dispune de niciun element susceptibil să sugereze că, în împrejurările specifice care caracterizează cauza principală, interesul superior al copilului ar fi afectat.

Traducere "résidence habituelle" în română

Având în vedere vederea unei persoane obișnuite considerațiilor ce precedă, trebuie să se răspundă la întrebarea adresată că articolul 11 alineatul 1 din Regulamentul nr. Cu privire la cheltuielile de judecată Întrucât, în privința părților din litigiul principal, procedura are caracterul unui incident survenit la instanța de trimitere, este de competența acesteia să se pronunțe cu privire la cheltuielile de judecată.

Cheltuielile efectuate pentru a prezenta observații Curții, altele decât cele ale părților menționate, nu pot face obiectul unei rambursări.

 • Ce sunt deficiențele de vedere
 • Supraponderalitate și miopie
 • Depresie și anxietate - Ce reprezintă fiecare și cum le tratăm?