10 limite ale percepţiei umane

Vederea laterală nu este vizibilă

vederea laterală nu este vizibilă

Vederea este reprezentarea ortogonală pe un plan a unei piese nesecţionate. La reprezentarea vederii se consideră conturul aparent al piesei sau ansamblului reprezentat, conturul formelor geometrice simple care intră în componenţa lor, cât şi din liniile de intersecţie dintre acestea, vizibile din direcţia de proiectare. Conturul aparent şi muchiile vizibile se trasează cu linie continuă groasă.

Tunelurile din Bucegi catre Egipt, Shambala, dacii din Tomassis, Irak, Tibet, Buzau, Podisul Gobi

Dacă pentru o mai bună claritate a desenului unele muchii invizibile acoperite sau din interiorul piesei pentru acea vedere trebuie reprezentate pe desen, acestea se vor trasa cu linie întreruptă subţire sau groasă, dar acelaşi tip de linie pentru întreaga reprezentare.

La piesele turnate sau forjate, obţinute prin suprapunerea sau intersectarea unor forme geometrice simple, apar muchii neprelucrate, numite muchii fictive. Acestea sunt intersecţii imaginare ale suprafeţelor racordate prin rotunjiri.

vederea laterală nu este vizibilă

Se are în vedere ca acestea să nu atingă conturul aparent vederea laterală nu este vizibilă vederii şi să nu se intersecteze între ele, lăsându-se, în mod convenţional, o distanţă de 1 ÷ 2 mm între acestea, indiferent că sunt pe suprafeţe exterioare sau interioare. Trasarea muchiilor fictive Clasificarea vederilor în desenul tehnic 1.

  • Vitamina afectează vederea
  • Ca pentru câteva minute de vedere
  • Ceea ce înseamnă o viziune de 30%

După turnătorie de viziune în care se face reprezentarea: a Vedere completă c Vedere locală Reguli de reprezentare a vederilor Feţele laterale ale unui paralelipiped, porţiunile teşite plan ale unui cilindru, vederea laterală nu este vizibilă laterale ale unui trunchi de piramidă care reprezintă capătul unui arbore se indică, prin trasarea cu linie continuă subţire; La piesele cu lungime mare se admite să se reprezinte doar acele porţiuni care sunt necesare pentru definire, fiind îndepărtată o porţiune a lor.

Elementele identice ale unei piese găuri perforate, profile, etc. Numărul şi tipul elementelor repetitive se definesc prin cotare.

vederea laterală nu este vizibilă

Pentru elemente repetitive simetrice amplasarea elementelor nereprezentate se face cu linie punct subţire, iar pentru cele nesimetrice, suprafaţa elementelor nereprezentate este identificată printr-o linie continuă subţire. Suprafeţele pieselor care au striaţii, cute, ondulaţii, caneluri, perforaţii, ceea ce nu este viziunea corectată acestora se poate face complet sau parţial cu linii continue groase.

Piesele cu suprafeţe înclinate conice sau piramidaledacă panta înclinărilor sau a curbelor uşoare este prea puţin evidentă, pentru a fi indicată clar pe proiecţia corespunzătoare, reprezentarea lor poate fi neglijată şi se trasează numai muchia corespunzătoare proiecţiei celei mai mici grosimi, cu linie continuă groasă.

  • Vederea încețoșată este ca
  • Ce înseamnă dacă viziunea este 1
  • Viziune temerară

Identificarea detaliului mărit se face notând litera şi scara de reprezentare înscrisă între paranteze. La piesele la care este necesar să se cunoască conturul înainte de prelucrare, acesta poate fi trasat cu linie două puncte subţire.

Funcţionare, boli şi remedii Fiecare om are limite. Putem să alergăm cu o anumită viteză maximă, să sărim până la o anumită înălţime şi să rezistăm doar un anumit timp fără apă. Dar ce se poate spune despre limitările celor cinci simţuri ale noastre - văzul, auzul, gustul, mirosul şi simţul tactil? Ce putem spune din acest punct de vedere despre aceste instrumente de care ne folosim pentru a percepe şi înţelege ceea ce ne înconjoară? Iată zece limite ale percepţiei umane care au un impact direct asupra modului în care înţelegem lumea.

La piesele îndoite, pe vederile desfăşurate se pot trasa cu linie continuă subţire liniile de îndoire. Reprezentarea pieselor învecinate unui ansamblu, dacă este necesară, poate fi făcută prin trasarea cu linie două puncte subţire, fără a le haşura şi fără a acoperi ansamblul.

vederea laterală nu este vizibilă

În cadru unui ansamblu, piesele din materiale transparente se desenează ca şi cum ar fi opace, executându-se rupturi, ca şi la piesele metalice, pentru a scoate în evidenţă anumite detalii.