Vedere topografică

Come funziona la topografia corneale altimetrica

Termenii şi condiţiile pot fi modificate în orice moment de către administratorul aplicației, denumit în continuare "Administrator", fără notificarea prealabilă a persoanelor care o utilizează, denumite în continuare "Utilizatori".

Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii şi condiţiile pentru utilizarea serviciilor pentru a le putea consulta în orice moment.

vedere topografică

Accesând şi navigând pe această aplicație, Utilizatorii acceptă implicit termenii de utilizare descrişi în continuare. În cazul în care nu sunt de acord cu termenii şi condiţiile impuse, Utilizatorii trebuie să înceteze accesarea acestui serviciu.

vedere topografică

Administratorul depune eforturi pentru ca aceste informaţii să fie corecte şi oferite la timp. La semnalarea eventualelor erori, Administratorul va încerca în cel mai scurt timp, corectarea acestora.

vedere topografică

Informaţia oferită: este exclusiv de natură generală; nu este în mod obligatoriu atotcuprinzătoare, completă, corectă sau actualizată la zi; Utilizatorii vor folosi informaţiile furnizate în cadrul vedere topografică pe propria răspundere, iar în cazul unei daune generate de utilizarea serviciilor sau informaţiilor furnizate, Utilizatorii acceptă ca Administratorul va fi absolvit vedere topografică orice răspundere REGULI GENERALE Administratorul aplicației declară următoarele: va depune toate eforturile rezonabile pentru realizarea scopului aplicației; va depune toate eforturile din punct de vedere tehnic viziune relaxantă de altă natură pentru funcţionarea în bune condiţii a aplicației; cu toate acestea, pot exista întreruperi în funcţionare, sau imposibilităţi de accesare de către Utilizatori, pe o perioadă nedeterminată de timp, din orice motive; pe măsura apariţiei unor situaţii noi de orice natură vedere topografică impun acest lucru, Administratorul poate modifica condiţiile şi termenii de utilizare.