Modul viziune. Care sunt diferențele dintre viziune, misiune, obiective și obiective?

Modul viziune. Misiune, viziune și valori - british-pub.ro

Conținutul

  Misiune, viziune și valori Misiune și atribuții Efectuăm audit public extern, în conformitate modul viziune legislația europeană și națională, asupra modului de gestionare a fondurilor aferente asistenței financiare acordate României de către Uniunea Europeană.

  modul viziune

  Suntem singura autoritate națională competentă să efectueze audit public extern asupra modului de gestionare a asistenței financiare nerambursabile, atribuțiile noastre fiind modul viziune prin regulamentele comunitare și legislația națională, exercitarea acestora fiind în acord cu prevederile constituționale ale art. Prin intermediul misiunilor noastre de audit: Evaluăm conformitatea sistemelor de management și control Verificăm, pe bază de eșantion reprezentativ, cheltuielile declarate Comisiei Europene de către autoritățile responsabile cu gestionarea și implementarea asistenței financiare nerambursabile Evaluăm integralitatea, acuratețea și realitatea informațiilor prezentate în conturile ce se transmit Comisiei Europene Pentru fondurile destinate agriculturii îndeplinim rolul de organism de certificare.

  modul viziune

  Viziunea noastră Viziunea Autorității de Audit este ca aceasta să fie o instituție independentă și dinamică, recunoscută pentru integritatea și imparțialitatea sa, respectată pentru profesionalismul și calitatea modul viziune realizate, care prin auditurile efectuate contribuie la îmbunătățirea sistemelor de management și control instituite și la întărirea mediului de control.

  Fondurile europene reprezintă o componentă importantă în dezvoltarea economică și socială a României, de aceea, prin derularea unui audit eficient și credibil, ne propunem să asigurăm creșterea responsabilității gestionării și utilizării asistenței financiare nerambursabile conform principiului unui management financiar riguros.

  modul viziune

  Valorile noastre Auditorii noștri își desfășoară activitatea cu respectarea valorilor etice fundamentale, respectiv, independență, integritate, obiectivitate, confidențialitate, competență și conduită profesională. Autoritatea de Audit.

  modul viziune