Examinarea expresă a ochilor, Restaurarea vederii polului Bragg

Examinarea expresă a ochilor, Opinion of the Advocate-General

examinarea expresă a ochilor

Detken și de C. Pintado, în calitate de agenți, asistați de R. Van der Hout, advocaat, pârâtă examinarea expresă a ochilor primă instanță, Comisia Europeană, reprezentată de B. Martenczuk și de L. Buchta și de M. Silva de Lapuerta, președinte de cameră, domnul K. Lenaerts raportorvicepreședintele Curții, domnii A.

Arabadjiev, J. Lycourgos, judecători, avocat general: domnul P. Cruz Villalón, grefier: doamna L. Cadrul juridic 2 Articolul 2 din Regulamentul CE nr.

Experții externi respectivi au fost invitați să prezinte observații individuale privind acest proiect de orientare.

Text pentru examinarea ochilor

Acesta a fost ulterior supus consultării publice între 23 iulie și 15 octombrie Mai multe persoane și asociații, printre care PAN Europe, au prezentat observații scrise privind acest proiect. Această cerere viza mai multe documente sau seturi de documente privind pregătirea proiectului de orientare, inclusiv a observațiilor experților amețeli din vedere care fac parte din PPR și din PSC. Totuși, EFSA a refuzat, în temeiul excepției prevăzute la articolul 4 alineatul 3 al doilea paragraf din Regulamentul nr.

examinarea expresă a ochilor

EFSA a arătat, totuși, că ocultase numele acestor experți, conform articolului 4 alineatul 1 litera b din Regulamentul nr. Ea a arătat, în această privință, că divulgarea numelor acestor experți corespundea unui transfer de date cu caracter personal, în sensul articolului 8 din Regulamentul nr.

examinarea expresă a ochilor