Elevii i-au prezentat ministrului Sorin Cîmpeanu viziunea lor asupra legii Educaţiei | british-pub.ro

Consiliul profesorului asupra viziunii

Conținutul

  Pentru aducerea la cunoștința personalului unității de învățământ, a părinților și a elevilor, regulamentul de organizare și funcționare a unității de învățământ se afișează pe site-ul unității de învățământ.

  chirurgie restaurare vedere 17 ani

  Nerespectarea regulamentului de organizare și funcționare a unității de învățământ constituie abatere și se sancționează conform prevederilor legale. Nerespectarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar constituie abatere și se sancționează conform prevederilor legale.

  Înscrierea se face în urma unei solicitări scrise din partea părintelui sau a reprezentantului legal.

  gem pentru vedere

  Înscrierea se face în urma unei solicitări scrise din partea părintelui, tutorelui sau reprezentantului legal și se aprobă de către consiliul de administrație al unității de învățământ la care se solicită înscrierea, în limita planului de școlarizare aprobat, după asigurarea școlarizării elevilor din circumscripția școlară a unității de învățământ respective. Prin excepție, înscrierea în clasa pregătitoare se face conform metodologiei specifice, elaborate de minister.

  ontogenia viziunii umane

  Pentru unitățile de învățământ care funcționează în cel puțin două schimburi, programul este stabilit de consiliul de administrație al unității de învățământ.

  La clasa pregătitoare și la clasa I, activitățile de predare-învățare-evaluare acoperă de minute, restul de timp fiind destinat activităților liber alese, recreative. În această situație, consiliul de administrație al unității de învățământ are posibilitatea de a consulta și consiliul clasei, în vederea luării deciziei. Consiliul profesorului asupra viziunii unitățile de învățământ care școlarizează elevi în învățământ profesional și tehnic, inclusiv dual, în care numărul de elevi de la o calificare profesională este sub efectivele prevăzute în Legea educației naționale nr.

  cauza deficienței vizuale după naștere