Factori care afectează negativ vederea

Ceea ce afectează negativ vederea

Account Options

Identificator legal entitate: LV6Z8OHO Sumar Ca parte din abordarea noastră privind Investițiile Responsabile, vizăm atenuarea efectelor negative ale deciziilor noastre investiționale asupra factorilor de sustenabilitate.

Aceste efecte negative sunt denumite și efecte adverse, iar cele mai semnificative efecte adverse sunt numite efecte adverse principale. Aceste efecte negative pot avea loc în domenii diferite, precum cele legate de aspecte de mediu, sociale și referitoare la angajați, drepturile omului, corupție sau mită.

Gradul şi modul în care aceste efecte negative sunt luate în considerare în procesul de investiţie depinde de diferiţi factori, precum tipul fondului vederea păcatului cuiva al strategiei, clasa de active şi disponibilitatea datelor relevante. Acolo unde este posibil și fezabil, în corelație cu natura investițiilor, cerințe minime se aplică tuturor ceea ce afectează negativ vederea financiare. Aplicarea exactă poate să difere între produsele financiare și va fi documentată în cadrul prezentării de informații despre produsul financiar, în concordanță cu cerințele și calendarul reglementării UE, SFDR.

Sustainable Finance Disclosure Regulation În această declarație furnizăm mai multe informații despre abordarea noastră privind identificarea, prioritizarea și adresarea principalelor efecte adverse ale deciziilor noastre investiționale asupra diferiților factori de sustenabilitate. Declarația conține patru secțiuni: A. Descrierea principalelor efecte adverse asupra sustenabilității B. Descrierea politicilor de identificare și prioritizare privind principalele efecte adverse asupra sustenabilității C.

Politicile de implicare D. Referințe către standarde internaționale A. Descrierea principalelor efecte adverse asupra sustenabilității NN IP are o istorie îndelungată în domeniul Investițiilor Responsabile.

  • Factori care afectează negativ vederea - Mediu şi sănătate
  • Viziune cinci la sută
  • Miopia se poate recupera
  • De ce îmi pierd vederea
  • Care sunt factorii care influenteaza sanatatea ochilor?

Abordarea noastră cu privire la Investițiile Responsabile ia în considerare o ceea ce afectează negativ vederea de efecte negative și căutăm în permanență modalități suplimentare de a atenua aceste efecte într-un mod semnificativ și consecvent.

Vă rugăm să consultați politica Responsible Investment policy pentru mai multe informații despre abordarea noastră integrată în ceea ce privește Investițiile Responsabile.

laser pentru viziune slabă

Responsible Investment Policy Utilizăm o combinație de metode pentru a atenua impactul efectelor negative principale. Metodele cheie sunt implicarea, votarea și restricțiile. Metoda sau combinația de metode aplicată depinde de natura subiectului, dar și de contextul specific al investiției care generează efectul negativ.

Viața de zi cu zi

Pentru a atenua în mod structural și sistematic efectele adverse prin implicare, NN IP a dezvoltat și implementat două modalități: implicarea în controverse și implicarea tematică. Implicarea în controverse este aplicată în cazuri unor încălcări severe și structurale ale criteriilor noastre bazate pe norme în domeniile guvernanței, drepturilor omului, drepturilor de muncă, mediu, mită și corupție.

dimensiunea am vedere

Implicarea tematică se axează pe teme cu impact material asupra societății sau mediului înconjurător și acolo unde considerăm că eforturile noastre de implicare pot genera o schimbare favorabilă. Vă rugăm să consultați secțiunea de Politici de Implicare din această declarație pentru mai multe informații despre aceste două abordări ale implicării. Excluderea companiilor din universul nostru investițional presupune că nu le mai putem influența în vederea atenuării impactului lor negativ.

Din acest motiv, acolo unde este posibil, adoptăm o abordare de dezinvestire determintă de implicare. Pe lângă restricțiile legale, restricționăm companiile acolo unde implicarea în controverse nu este sau nu mai este considerate fezabilă sau este puțin probabil să modifice comportamentul unei companii sau implicarea în activități specific de business.

În plus, avem cerințe și restricții suplimentare pentru produsele financiare cu un obiectiv sustenabil de investiții, așa cum este cazul strategiilor NN IP Sustenabile și cele de Impact. Mai multe informații despre aceste cerințe și restricții suplimentare puteți regăsi în Responsible Investment policy.

Responsible Investment Policy Vă rugăm să consultați tabelul următor pentru lista efectelor adverse pe care le luăm în considerare în mod structural și pe care dorim să le atenuăm prin abordarea noastră actuală a Investițiilor Responsabile, inclusiv mai multe informații despre ce presupun aceste efecte și metodele cheie de gestionare aplicate pentru fiecare.

Aceste informații vizează emisii absolute, raportate sau estimateâ. Mai multe tipuri ceea ce afectează negativ vederea gaze de seră sunt luate în calcul și exprimate în tone de CO2. Votare, implicare tematică cum să îmbunătățiți vederea la lilieci restricții suplimentare pentru strategiile cu impact și sustenabile.

Amprenta de carbon Amprenta de carbon.

viziune generată

Aceasta se referă la emisiile Ceea ce afectează viziunea umană ale companiilor, raportate la veniturile acestora și corelate cu valoarea investiției NN IP în respectiva companie.

Expunere pe companii active în sectorul combustibililor fosili Procentul de investiții în companii active în sectorul combustibililor fosili. Acesta se bazează pe identificarea companiilor care generează ceea ce afectează negativ vederea din exploatarea, mineritul, extracția, distribuția sau rafinarea diferitelor tipuri de combustibili fosili.

Restricții pentru toate strategiile ex: referitoare la mineritul cărbunelui termalși restricții suplimentare pentru ceea ce afectează negativ vederea cu impact și sustenabile.

Procent al consumului și producției de energie neregenerabilă Axat în principal pe companii din domeniul petrolier și al gazelor naturale. Dezvoltarea unei abordări consecvente este în curs de realizare. Votare și implicare tematică. Activități care afectează negativ zonele sensibile din punct de vedere al biodiversității Axat în principal pe activități legate de producția și distribuția uleiului de palmier. Obiectivul urmează a fi lărgit.

total pentru vedere

Implicare în activitățile legate de producția și distribuția uleiului de palmier. Rata de deșeuri periculoase Axat în principal pe deșeurile toxice ale companiilor chimice și miniere.

Implicare în controverse.

Lumina albastră emisă de telefonul mobil afectează vederea şi somnul

Votare, implicare în controverse, restricții pentru toate strategiile când implicarea nu este sau nu mai este considerate fezabilăși restricții suplimentare pentru strategiile cu impact și sustenabile. Diversitatea dintre sex e la nivel de conducere a companiilor Procentul mediu de femei versus bărbați, ca ceea ce afectează negativ vederea de consiliu director în companiile investite. Expunere la arme controversate mine antipersonale, muniții cu dispersie, arme chimice și biologice Procent al investițiilor în companii care sunt implicate în producerea sau vânzarea minelor antipersonale, munițiilor cu dispersie, armelor chimice și biologice.

Țări în care investim, supuse violențelor sociale Număr de țări în care investim, supuse violențelor sociale număr absolut și relativ împărțit la toate țările în care investimașa cum este definit în tratatele și convențiile internaționale, principiile ONU și, acolo unde se aplică, în legile naționale.

Un exemplu direct este diversitatea dintre sexe în cadrul conducerii companiilor, pe care ne dorim să o influențăm prin vot și implicare, acțiune care ar putea conduce la îmbunătățirea directă a Indicatorului PAI al diversității dintre sexe în cadrul conducerii companiilor.

Narcolepsia cu sau fără cataplexie Cauza Orexina este un hormon natural produs în creierul nostru care ne ajută să păstrăm starea de veghe La majoritatea persoanelor cu narcolepsie, mica regiune a creierului în care se produce orexina nu funcționează corect.

Un exemplu este restricționarea companiilor implicate în șisturi bituminoase și cărbune termal, acțiune prin care ne dorim să reducem Indicatorul PAI al emisiilor GHG, chiar dacă restricția în sine nu se bazează pe un anumit prag al emisiilor GHG.

Ca parte a SFDR, Autoritatea Europeană de Supraveghere a identificat o potențială listă de ceea ce afectează negativ vederea principali cu impact advers, pe care Participanții la Piețele Financiare vor trebui să îi raporteze anual. Această listă face parte din draftul de Reglementări Standarde Tehnice RTScare nu este încă obligatoriu, dar este așteptat să se aplice începând cu ianuarie Lista furnizată cuprinde atât indicatori principali cu impact advers obligatorii, cât și opționali.

În timp ce mai mulți indicatori principali cu impact advers obligatorii sunt deja incluși în abordarea noastră Investiții Responsabile, alții nu sunt sau sunt doar parțial incluși. În plus, pentru o parte din indicatorii principali cu impact advers din RTS, nu există în prezent date relevante disponibile.

Pentru indicatorii principali cu impact advers obligatorii care nu sunt încă incluși parțial incluși în abordarea noastră Investiții Responsabile, am demarat un proiect pentru a investiga modul în care putem obține datele relevante și pentru a include acești indicatori în procesele investiționale, monitorizare și raportare.

Odată cu finalizarea listei de indicatori obligatorii și opționali, vom include în mod formal indicatorii obligatorii în abordarea noastră Investiții Responsabile și în procesele investiționale. Mai mult, vedere nou-nascut prima luna enumera toți indicatorii relevanți, obligatorii și opționali, în această Declarație și vom raporta valorile lor agregate anuale până cel târziu 30 Iuniepentru anul financiar Acolo unde nu avem suficiente informații relevante pentru a fundamenta deciziile investiționale, monitorizarea și raportarea, vom furniza detalii cu privire la discrepanțe și la acțiunile pe care le întreprindem pentru a încerca să obținem informațiile.

Descrierea politicilor de identificare și prioritizare privind principalele efecte adverse asupra sustenabilității NN IP a dezvoltat și implementat politici stricte pentru a identifica, prioritiza și adresa principalele efecte negative.

NN IP a dezvoltat criterii de investiții responsabile, bazate pe norme, la care emitenții trebuie să adere. Criteriile reflectă cerințele minime necesare pe care entitățile în care investim trebuie să le îndeplinească și sunt actualizate și revizuite periodic.

viziune și 1 5

Mai mult, pentru produsele financiare cu obiectivele sustenabile de investiții, criterii restrictive suplimentare se aplică pentru a atenua și mai mult impactul advers, în concordanță cu obiectivele actor produse financiare.

Responsible Investment Policy Înainte de a începe să analizăm și să selectăm investițiile individuale, ne formăm o opinie despre universul investițional în general și o aplicăm tuturor activelor noastre, în măsura în care este posibil și fezabil. În cazul în care există indicii clare că un emitent ar putea să nu întrunească oricare din criteriile minime necesare, NN IP trebuie să stabilească dacă aceasta constituie sau nu o încălcare.

Informația cu privire la potențialele încălcări poate ceea ce afectează negativ vederea de la furnizorii externi NN IP privind cercetarea și implicarea, ca input de la angajații NN IP sau de la alte entități, precum ONG-uri sau surse media. Aplicăm o abordare dezinvestițională bazată pe implicare, astfel că verificăm înainte dacă este posibil să ne implicăm în ce privește compania respective pentru a atenua impactul advers.

Cum afectează alcoolul vederea?

Dacă implicarea este considerată fezabilă, un proces formal de implicare trebuie demarat pentru a ne asigura astfel de eligibilitatea companiei pentru investiții. Dacă după o perioadă care durează în mod normal trei ani, procesul de implicare nu a generat schimbările dorite, compania ar putea fi considerate ca fiind neeligibilă pentru investiții și ar putea fi eliminate din universul nostru investițional.

Exclusion List În plus, pentru principalele efecte negative, care nu constituie o încălcare a criteriile NN IP privind investițiile responsabile, vizăm atenuarea acestor efecte prin deciziile noastre de vot și prin implicarea tematică.

Nu prioritizăm nici un efect negativ principal față de altul, însă prioritizăm ceea ce afectează negativ vederea alocate pentru a adresa aceste efecte, pe baza celui mai material impact asupra societății și mediului și pe baza credinței că eforturile noastre de implicare pot aduce schimbări pozitive.

Vezi mai multe articole din categoria stiinta-sanatate Ecranele dispozitivelor folosesc lumina albastră pentru că este foarte puternică şi permite folosirea aparatelor şi în condiţii de lumină solară puternică, pentru a putea citi afişajul. Oamenii au început să fie expuşi unor niveluri ridicate de astfel de lumină doar în ultimii de ani, iar acum au început să se vadă şi consecinţele. Daunele pe care lumina albastră le poate aduce ochilor sunt semnificative şi surprinzătoare.

Detaliem aceste acțiuni în continuare în secțiunea următoare, unde sumarizăm politicile noastre de implicare. Politicile de implicare Introducere Credem că, în rolul nostru de investitor global, putem genera o schimbare benefică, care include implicarea în companii pentru a atenua efectele negative ale investițiilor noastre. Aplicăm diferite metode entru a obține aceasta.

Votăm la întâlnirile acționarilor din cadrul companiilor ale căror acțiuni le deținem și ne implicăm activ în companii atât ca acționar, dar și ca creditor, într-o serie de aspecte unde vedem o ceea ce afectează negativ vederea schimbare.

Acolo unde este posibil, colaborăm cu organizații internaționale și cu alți investitorii instituționali pentru a amplifica impactul eforturilor noastre. Mai jos, furnizăm un sumar al abordării noastre către implicare și votare în raport cu principalele efecte negative. Pentru mai multe informații despre abordarea noastră privind implicarea, vă rugăm să consultați Engagement Approach.

curs de restaurare a viziunii novikova

Pentru mai multe informații despre abordarea noastră privind votarea, vă rugăm să consultați Voting Policy Client Assets. De asemenea, raportăm rezultatele acțiunilor noastre de implicare și votare în raportul anual Investiții Responsabile.