o necesitate absolută - Traducere în germană - exemple în română | Reverso Context

Ca o vedere absolută, Traducere "o necesitate absolută" în germană

Modul (matematică)

Aceste exemple pot conține termeni colocviali. Traducere "o necesitate absolută" în germană eine absolute Notwendigkeit absolut notwendig Alte traduceri Trebuie spus că accesul la o locuinţă reprezintă o necesitate absolută pentru oricine, în special în statul social modern.

  • Ce produse vor îmbunătăți vederea
  • Различия распространялись даже на такие фундаментальные вещи, как человеческая речь.
  • Puzzle pentru vedere
  • necesitate absolută - Traducere în engleză - exemple în română | Reverso Context
  • Ca o vedere absolută, Hipermetropie legată de vârstă vindecată
  • Ziua de vedere 8 octombrie

Es ca o vedere absolută gesagt werden, dass die Versorgung mit Wohnraum für jeden eine absolute Notwendigkeit darstellt, insbesondere in einem modernen Wohlfahrtsstaat. Consecvenţa politicilor nu este o dezbatere intelectuală, ci o necesitate absolută, dacă vrem să redefinim un nou model de dezvoltare.

Die konsequente Verfolgung politischer Maßnahmen ist keine intellektuelle Debatte, sondern eine absolute Notwendigkeit ca o vedere absolută, wenn wir ein neues Entwicklungsmodell definieren wollen.

ca o vedere absolută

Nu e ceva opțional, nu e lux, e o necesitate absolută. Sie ist nicht optional. Sie ist kein Luxus.

Pur și simplu o chestiune de auto-apărare doar pentru a fi utilizați din necesitate absoluta.

Sie ist eine absolute Notwendigkeit. Trebuie să clarificăm faptul că adoptarea Tratatului de Reformă este o necesitate absolută, pentru a permite Uniunii Europene să-şi apere valorile şi interesele în secolul Wir dürfen keinen Zweifel daran lassen, dass die Verwirklichung des Reformvertrages eine absolute Notwendigkeit ist, damit die Europäische Union ihre Werte und Interessen im Jahrhundert verteidigen kann.

ca o vedere absolută

Numărul mic de pacienţi existenţi în fiecare ţară şi caracterul fragmentar al cunoştinţelor ca o vedere absolută Uniunea Europeană fac din bolile rare exemplul par excellence pentru care acţiunile concertate la nivel european reprezintă o necesitate absolută. Die geringe Zahl der in jedem Land betroffenen Viziunea stă und die Wissenszersplitterung quer durch Europa machen seltene Krankheiten zu dem Beispiel par excellence, für das ein gemeinsames Handeln auf europäischer Ebene eine absolute Notwendigkeit ist.

O astfel de revizuire este "o necesitate absolută", având în vedere că actualul cadru bugetar nu a permis Uniunii "să reacţioneze în mod adecvat şi satisfăcător la diferitele provocări apărute în ultimii ani", se precizează în proiectul de rezoluţie.

ca o vedere absolută

Laut Entschließungsentwurf stellt diese Überprüfung " eine absolute Notwendigkeit " dar, da der bisherige Finanzrahmen es der "EU nicht gestattete, angemessen und zufriedenstellend auf verschiedene Herausforderungen zu reagieren, die sich in den jüngsten Jahren gestellt haben".

Berichterstatter - Herr Präsident, diese Empfehlung des Rates ist sehr zeitgemäß, da ein gemeinsames Handeln im Bereich seltener Krankheiten sowohl auf der Ebene der Europäischen Union als auch auf nationaler Ebene absolut notwendig ist.

Ca o vedere absolută Traducere "o necesitate absolută" în germană O valoare relativă este creată atunci când două valori absolute sunt comparate între ele.

Doar progresele tehnice şi economice luate separat fac din această grupare o necesitate absolută. Allein schon technische und wirtschaftliche Entwicklungen machen dies absolut notwendig.

ca o vedere absolută

Aceste cifre sunt uluitoare, cercetarea devenind, astfel, absolut vitală, iar alocarea atentă a resurselor în cadrul îngrijirii medicale şi sociale o necesitate absolută. Diese Zahlen sind erschreckend, daher sind Forschung und der gezielte Einsatz von Ressourcen in der medizinischen und sozialen Betreuung unabdingbar.

Dezvoltarea unei politici maritime integrate este o necesitate absolută având în vedere abordarea fragmentată din trecut, care a dus la ineficiență și conflicte în cadrul acestui domeniu. Die Entwicklung einer integrierten Meerespolitik ist angesichts des uneinheitlichen Ansatzes, der in der Vergangenheit verfolgt wurde ca o vedere absolută in diesem Bereich zu Ineffizienz und Konflikten führte, ein absolutes Muss. Exercitarea unui control asupra traficului maritim reprezintă o necesitate absolută.

Es führt kein Weg daran vorbei: Schifffahrtsverkehr muss überwacht werden.

ca o vedere absolută

Trebuie să ne fie foarte clar că adoptarea Tratatului de Reformă este o necesitate absolută pentru ca Uniunea Europeană să poată să îşi apere în secolul 21 valorile şi interesele sale. Des Weiteren wird der slowakischen Regierung empfohlen, eine Stelle einzurichtendie wöchentlich die Preise einiger ausgewählter Güter des täglichen Bedarfs beobachtet und so falschen Vorstellungen über Preissteigerungen entgegenwirkt.

Acesta nu ţine, evident, de disciplină de dragul disciplinei; finanţele publice solide reprezintă o necesitate absolută, dacă dorim să stabilim din nou o creştere durabilă, o creştere credibilă, care generează locuri de muncă pentru cetăţenii noştri.

Traducere "o necesitate absolută" în germană

Dabei geht es selbstverständlich nicht um die Disziplin um ihrer selbst willen; gesunde öffentliche Finanzen sind absolut notwendigum wieder ein nachhaltiges Wachstum zu erreichen, ein glaubwürdiges Wachstum, das Arbeitsplätze für unsere Bürgerinnen und Bürger schafft.

Această integrare, această Europă politică este o necesitate absolută.

What is Absolute Value? - Don't Memorise

Aceasta ar oferi o bază solidă pentru susținerea altor acțiuni legate de inovare întreprinse în cadrul PEI, pentru succesul cărora resursele umane reprezintă o necesitate absolută. Sie würde eine solide Grundlage für die Unterstützung anderer innovationsbezogener Maßnahmen bilden, die im Rahmen der EIP durchgeführt werden, und für deren Erfolg Humanressourcen unabdingbar sind.

Traducere "necesitate absolută" în engleză

Germania a afirmat că actualizarea formulei naționale prezintă o necesitate absolută pentru a ține cont de progresele în materie de creștere a animalelor înregistrate în ultimii 15 ani. Deutschland hat erklärt, dass eine Aktualisierung der nationalen Formel unbedingt notwendig ist, um dem Zuchtfortschritt in den vergangenen 15 Jahren Rechnung zu tragen. Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați. Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate.

Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu.

Traducere "valoare absoluta" în engleză valoare absoluta - Traducere în engleză - exemple în română Reverso Context Ca o vedere absolută Modul matematică Adio, nulitate absolută? Acolo, se discuta despre posibilitatea ca unele hotarari AGA sa fie lovite de nulitate absoluta, fara insa a se preciza care ar fi motivele. Modul matematică - Wikipedia Ce a fost? Daca deschidem lucrari doctrinare dedicate Legii nr.

Nici un rezultat pentru acest sens. Propune un exemplu.

ca o vedere absolută