buletin statistic de preturi

Armonizați viziunea

În temeiul articolului alineatul 4 și al articolului alineatul 5 din TFUE, BCE urmează să fie consultată cu privire la orice act al Uniunii propus în domeniile care țin de competențele sale.

armonizați viziunea terapia coloristică și vederea

Cu toate acestea, nu este exclusă posibilitatea ca, în viitor, să se extindă aplicarea cadrului, dacă este necesar, la nivel subnațional. Respectivul cadru juridic trebuie să fie adaptat la cerințele și la progresele tehnice actuale, armonizați viziunea prin urmare, în continuare, relevanța și comparabilitatea indicilor armonizați ai prețurilor de consum și ale IPL. Pe baza noului cadru instituit prin prezentul regulament, ar trebui inițiate lucrări cu privire la un set de indicatori suplimentari privind evoluția prețurilor.

armonizați viziunea de ce vederea este diferită cum

În domeniul statistic, Comisia a stabilit ca prioritare simplificarea și îmbunătățirea mediului de reglementare în materie de statistici, astfel cum se menționează în Comunicarea Comisiei din 10 august privind metoda de producere a statisticilor UE: o viziune pentru deceniul următor.

O astfel de clasificare ar trebui să garanteze faptul că toate statisticile europene armonizați viziunea la consumul privat sunt coerente și comparabile.

  • Ты забыл, что такое болезни.
  • Две колонны были сломаны у основания и валялись на камнях там, где упали.
  • Как ни древен был город, океаны Земли, видимо, безвозвратно высохли еще задолго до его основания.
  • Viziunea minus 4 este ceea ce

Prin urmare, inflația este afectată de schimbările survenite la nivelul cotelor de impozitare a produselor. Pentru analiza inflației, precum și armonizați viziunea evaluarea convergenței în statele membre, este necesar să se colecteze și informații privind impactul avut asupra inflației de modificările în materie de impozitare.

În acest scop, IAPC ar trebui să fie calculați, în plus, pe baza prețurilor la cote constante de impozitare.

Traducere "depuis ma plus tendre enfance" în română Viziunea este un mic plus. Viziunea lui Einstein asupra lumii. Ce credea fizicianul despre educaţie, politică ori naţionalism Nouă Traducere În Limba Română Update Viziunea celor patru fiare 7 În primul an de domnie al lui Belşaţar, împăratul Babilonului, Daniel a avut un vis şi viziunea este un mic plus trecut prin minte viziuni, în timp ce dormea. La urmă, Daniel a scris visul şi a povestit lucrurile care aveau însemnătate.

În plus, IPL reprezintă un indicator important de sine stătător. Până la 31 decembrieComisia ar trebui să pregătească un raport care să abordeze caracterul oportun al indicelui prețurilor OOH în vederea includerii în acoperirea IAPC.

În funcție de rezultatele raportului respectiv, Comisia ar trebui armonizați viziunea înainteze, dacă este cazul, într-un interval de timp rezonabil, o propunere de modificare a prezentului regulament în ceea ce privește integrarea indicelui prețurilor OOH în acoperirea IAPC.

Mergi la conţinutul principal Misiunea Institutului Naţional de Statistică Institutului Naţional de Statistică are misiunea de a satisface nevoile de informare ale tuturor categoriilor de utilizatori de date şi informaţii statistice, prin colectarea, producerea şi diseminarea datelor în conformitate cu Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România Nr. Viziunea Institutului Naţional de Statistică Institutului Naţional de Statistică, în calitate de principal producător de date statistice oficiale, responsabil de coordonarea tuturor activităţilor la nivel naţional privind dezvoltarea, elaborarea şi difuzarea statisticilor europene, este orientat către atingerea, într-o perspectivă apropiată, a unor performanţe metodologice şi tehnice funcţionale, recunoscute pe plan intern şi internaţional, situate la un nivel comparabil cu performanţele celor mai avansate armonizați viziunea naţionale de statistică din statele membre ale UE. Principii ce guvernează misiunea şi viziunea INS: Orientarea către utilizator; Eficienţa în raport cu procesele statistice; Îmbunătăţirea continuă a activităţii de statistică oficială; Angajamentul cu privire la calitatea armonizați viziunea statistice; Accesibilitatea datelor şi informaţiilor statistice; Cooperarea în domeniul statisticii oficiale; Respectarea nevoilor furnizorilor de date; Implementarea sistematică a managementului calităţii în statistică; Satisfacerea cerinţelor colective şi individuale ale personalului INS.

Prin urmare, statele membre a căror monedă este euro ar trebui să transmită astfel de estimări rapide ale IAPC. Acesta nu este menit a fi un indice al costului vieții. Pe lângă IAPC, ar trebui inițiată o cercetare armonizați viziunea indicele armonizat al costului vieții.

  • Partidul Național-Țărănesc - Wikipedia Viziunea luptei cu brațele.
  • Некоторые из трудностей этого предстоящего притирания друг к другу уже были очевидны.
  • Было не принято признавать, что Совет должен как-то оправдывать свои решения или же объяснять, каким образом он к ним пришел.
  • Semințe de in și vedere

Ar trebui stabilite norme privind armonizați viziunea de referință ale indicelui comune pentru indicii armonizați și subindicii lor, integrați la momente diferite în timp, pentru a se garanta faptul că indicii care rezultă sunt comparabili și relevanți. Comisia ar trebui să armonizați viziunea măsurile necesare și să identifice stimulentele corecte, inclusiv sprijinul financiar, pentru a încuraja astfel de studii-pilot.

Account Options

În acest scop, Comisia Eurostat ar trebui să întrețină un dialog periodic cu autoritățile statistice ale statelor membre. În plus, transparența metodelor de elaborare și a practicilor utilizate în statele membre ajută toate părțile interesate să înțeleagă indicii armonizați și să îmbunătățească, în continuare, calitatea acestora.

Ar trebui, prin urmare, să fie stabilit un set de reguli pentru raportarea metadatelor armonizați viziunea. Este deosebit de important ca, în timpul lucrărilor pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți.

Viziunea Institutului Naţional de Statistică

Atunci când pregătește și elaborează acte delegate, Comisia ar trebui să asigure transmiterea simultană, promptă și adecvată a documentelor relevante către Armonizați viziunea European și către Consiliu. Pentru a asigura astfel de condiții uniforme de punere în aplicare a prezentului regulament, ar trebui să se confere Comisiei competențe de executare. Respectivele competențe ar trebui să fie exercitate în conformitate cu Regulamentul UE nr.

În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat la articolul menționat, prezentul regulament nu depășește ceea armonizați viziunea este necesar pentru atingerea respectivului obiectiv. Articolul 2 În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții: 1.

armonizați viziunea instruirea și restabilirea vederii