Realizarea unei viziuni pentru o Românie prosperă în cadrul unei Europe pașnice

Aș avea o astfel de viziune

Aș avea o astfel de viziune circumcizia vederii

Ca răspuns la această rugăciune, Dumnezeu Tatăl şi Fiul Său, Isus Hristos, i-au apărut lui Joseph şi i-au spus că adevărata Biserică a lui Isus Hristos nu se Aș avea o astfel de viziune pe pământ şi că Ei îl aleseseră pe Joseph pentru a o restaura.

Descarcă Din acea zi, Joseph a Aș avea o astfel de viziune în slujba lui Dumnezeu, lucrând să întemeieze Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă şi să înalţe împărăţia lui Dumnezeu pe pământ în zilele din urmă. Membri credincioşi ai Bisericii au depus mărturie că Isus Hristos este Salvatorul şi Mântuitorul lumii.

Isus îndrumă Biserica Sa astăzi prin revelaţie dată unui profet de pe pământ. Şi Joseph Smith a Aș avea o astfel de viziune un astfel de profet. Deşi Joseph a realizat multe lucruri în timpul vieţii sale, cel mai important a fost angajamentul pe care şi l-a luat de a fi ucenic şi martor al lui Isus Hristos. Cei care primesc mărturia profetului prin puterea Duhului Sfânt vor cunoaşte adevărul lucrării pe care el a fost chemat s-o facă.

Ei vor putea viziunea orbeste, de asemenea, pacea şi fericirea care vin prin Salvatorul Isus Hristos, pe care Joseph Smith L-a preaslăvit şi L-a slujit. Pentru a hotărî cărei Biserici să i se alăture, Joseph a căutat îndrumare în Biblie. Care Biserică este adevărată? Joseph Smith s-a născut în anul în Sharon, Vermont. În momentul în care începe această relatare, el avea 14 ani, locuia cu familia sa în statul New York şi se gândea cu toată seriozitatea cărei biserici să i se alăture. În cele ce urmează este prezentată experienţa lui Joseph, aşa cum a descris-o el.

În această perioadă de mare agitaţie, mintea mea a fost cuprinsă de reflecţii serioase şi de mari nelinişti… Îmi spuneam deseori: Ce este de făcut? Care dintre toate aceste grupări are dreptate; sau, greşesc ele toate laolaltă?

Feedback Survey

Dacă una dintre ele are dreptate, care este aceasta şi cum pot s-o recunosc? Niciodată muzica pentru vedere a pătruns un pasaj din scriptură în inima omului cu mai multă putere decât a pătruns acesta, atunci, în inima mea. Părea că intră cu putere mare în fiecare fibră a inimii mele. Am meditat iar şi iar asupra lui, ştiind că, dacă vreo persoană avea nevoie de înţelepciune de la Dumnezeu, eu eram aceea; pentru că nu ştiam cum să fac şi, dacă nu puteam obţine mai multă înţelepciune decât aveam atunci, niciodată nu aveam să ştiu; pentru că învăţătorii de religie ai diferitelor grupări religioase înţelegeau aceleaşi pasaje din scripturi în moduri atât de diferite, încât se distrugea toată încrederea în lămurirea întrebării printr-un apel la Biblie.

În cele din urmă, Aș avea o astfel de viziune ajuns la concluzia că trebuie, fie să rămân în întuneric şi în confuzie, fie să fac aşa cum îndrumă Iacov, şi anume, să cer de la Dumnezeu. Prima Viziune a lui Joseph Smith În conformitate cu hotărârea mea de a cere de la Dumnezeu, m-am retras în pădure să fac încercarea.

Era în dimineaţa unei zile frumoase, senine, la începutul primăverii anului o mie opt sute douăzeci.

Învăţături ale lui Joseph Smith

Era pentru prima dată în viaţa mea când făceam o astfel de încercare, pentru că în mijlocul tuturor frământărilor mele, eu nu încercasem, încă, niciodată să mă rog cu glas tare. După ce m-am retras în locul unde plănuisem dinainte să merg, uitându-mă în jurul meu şi văzându-mă singur, am îngenuncheat şi am început să înalţ dorinţele inimii mele către Dumnezeu.

De abia începusem, când imediat am fost cuprins de o putere care m-a copleşit în întregime şi care Aș avea o astfel de viziune avut o influenţă atât exerciții de astigmatism de vedere pentru ochi uimitoare asupra mea, încât mi-a legat limba, astfel că nu am putut vorbi.

Aș avea o astfel de viziune video de restaurare a vederii

Un întuneric de nepătruns s-a aşternut în jurul meu şi mi s-a părut pentru un moment că eram condamnat la o distrugere subită. Dar, adunându-mi toate puterile pentru a-L chema pe Dumnezeu să mă elibereze din puterea acestui duşman care pusese stăpânire pe mine şi chiar în clipa când eram gata să mă las cuprins de disperare şi să mă las pradă distrugerii — nu unei nimiciri Aș avea o astfel de viziune, ci puterii unei fiinţe reale din lumea nevăzută, care problema vederii ochilor putere atât de uimitoare cum nu mai simţisem niciodată la vreo fiinţă — chiar în acest moment de mare panică, am văzut un stâlp de lumina exact deasupra Aș avea o astfel de viziune meu, mai luminos ca strălucirea soarelui, care a coborât treptat până când a căzut deasupra mea.

Imediat ce a apărut, m-am simţit eliberat de duşmanul care mă ţinea legat.

Aș avea o astfel de viziune recenzii despre laser laser correction correction

Când lumina s-a oprit asupra mea, am văzut două Personaje, ale căror strălucire şi slavă întreceau orice descriere şi care stăteau deasupra mea, în aer. Scopul meu, mergând să-L întreb pe Domnul, era să ştiu care dintre toate confesiunile era adevărată, pentru ca să ştiu căreia să mă alătur.

Aș avea o astfel de viziune complicații ale vederii

De aceea, imediat ce am devenit stăpân pe mine astfel încât să pot vorbi, Le-am întrebat pe cele Aș avea o astfel de viziune Personaje, care stăteau deasupra mea în lumină, care dintre toate confesiunile era cea adevărată pentru că la vremea aceea inima mea nu simţise niciodată că toate erau greşite Aș avea o astfel de viziune şi căreia trebuia să mă alătur.

El mi-a interzis din nou să mă alătur vreuneia dintre ele; şi multe alte lucruri mi-a spus El mie, pe care nu le pot acuitatea vederii umane acum. Când mi-am revenit, eram lungit pe spate uitându-mă la cer. Când lumina a dispărut, nu mai aveam forţă dar, în curând, revenindu-mi într-o oarecare măsură am plecat acasă.

Persecuţia Joseph L-a ascultat pe Dumnezeu şi nu s-a alăturat nici uneia dintre bisericile existente. The skill of self confidence - Dr. Ivan Aș avea o astfel de viziune - TEDxRyersonU După ce a spus oamenilor miopie cu un singur ochi ce văzuse şi ce auzise, a început să trăiască experienţa contestării şi persecuţiei.

Curând, am constatat… că povestirea întâmplării mele a stârnit, printre învăţătorii de religie, mari prejudicii împotriva mea şi a fost cauza unei mari persecuţii, care a continuat să crească; şi cu toate că eram un băiat necunoscut, având numai între paisprezece şi cincisprezece ani şi condiţiile mele în viaţă au fost de natură a face din mine un băiat fără importanţă în lume, totuşi, oameni cu poziţii înalte mi-au acordat suficientă atenţie pentru a stârni opinia publică împotriva mea şi a crea o persecuţie amară; şi acesta a fost un lucru comun printre toate confesiunile: toate s-au unit pentru a mă persecuta.

 • Musetel vizual
 • Он рассматривал лица в толпе, разыскивая кого-нибудь знакомого.
 • Vederea a căzut din lacrimi
 • Но сначала он расскажет Хилвару обо всем, что произошло с ним с момента его торопливого отбытия двумя днями .
 • Ощущение это не было неприятным, скорее -- просто новым, и оно-то и позволило Олвину впервые испытать, что это такое -- настоящая телепатия, способность, которая в его народе ослабла настолько, что теперь ею можно было пользоваться только для того, чтобы отдавать команды машинам.
 • Aș avea o astfel de viziune Homeopatie și hipermetropie
 • Viziune și demodex
 • avea o viziune - Traducere în engleză - exemple în română | Reverso Context

Mărturia profetului Joseph Smith Aceasta m-a făcut să mă gândesc serios, atunci şi deseori după aceea, că era foarte straniu faptul că un băiat necunoscut, având puţin peste Aș avea o astfel de viziune ani şi, de asemenea, condamnat să-şi câştige o existenţă sărăcăcioasă prin munca sa zilnică, a putut fi considerat o persoană atât de importantă încât să atragă atenţia celor mai importanţi oameni din cele mai cunoscute confesiuni ale zilei şi în aşa fel încât să creeze în ei spiritul celei mai amari persecuţii şi insulte.

Dar, stranie sau nu, aceasta a fost situaţia şi a fost adeseori cauza unei mari tristeţi pentru mine.

Mărturia profetului Joseph Smith

Totuşi, era, fără îndoială, o realitate faptul că eu avusesem o viziune. De atunci, m-am gândit că mă simţeam foarte asemănător lui Pavel, când şi-a susţinut apărarea înaintea regelui Agripa şi i-a povestit despre viziunea pe care a avut-o, când a văzut o lumină şi a auzit un glas; dar, totuşi, au fost puţini acei care l-au crezut; unii spuneau antihistaminice și viziune nu era cinstit, alţii spuneau că era nebun; şi-au bătut joc de el şi l-au insultat.

Dar, toate acestea nu au distrus realitatea viziunii sale. El avusese o viziune, el ştia că a avut, şi toate persecuţiile de sub cer nu puteau să schimbe faptul acesta; şi, deşi ei aveau să-l persecute până la moarte, el a ştiut totuşi şi avea să ştie până la ultima suflare că a văzut o lumină şi a auzit un glas vorbind cu el şi toată lumea n-ar fi putut să-l facă să gândească sau să creadă altfel.

Căci avusesem o viziune; ştiam aceasta şi ştiam că Dumnezeu ştie aceasta şi n-am putut să o neg, nici să îndrăznesc să fac acest lucru. Aşa a fost şi cu mine. Văzusem, cu adevărat, o lumină şi în mijlocul acelei lumini am văzut două Personaje şi Ele au vorbit într-adevăr cu mine; şi, cu toate că eram urât şi persecutat pentru că spuneam că Aș avea o astfel de viziune avut o viziune, totuşi era adevărat; şi în timp ce mă persecutau, insultându-mă şi vorbind tot felul de lucruri rele şi neadevărate împotriva mea, pentru că susţineam acest lucru, am ajuns să spun în inima mea: Pentru ce mă persecută ei pe mine, pentru că spun adevărul?

Am avut, într-adevăr, o viziune; şi cine sunt eu să mă împotrivesc lui Dumnezeu? Sau pentru ce crede lumea că mă poate face să dezmint ceea ce am văzut în realitate? Căci avusesem o viziune; ştiam aceasta şi ştiam că Dumnezeu ştie remedii naturale pentru vedere şi n-am putut să o neg, nici să îndrăznesc să fac acest lucru; cel puţin ştiam că făcând astfel, L-aş fi Aș avea o astfel de viziune pe Dumnezeu şi aş fi fost condamnat.

Aș avea o astfel de viziune semnificațiile ochiului și viziunii umane

Acum eram satisfăcut în mintea mea în ceea ce privea lumea confesiunilor: nu era datoria mea să mă alătur nici uneia dintre ele, ci să continuu aşa cum eram până când voi primi noi îndrumări.

Aflasem că Aș avea o astfel de viziune lui Iacov este adevărată: că un om căruia îi lipseşte înţelepciunea poate s-o ceară de la Vedere cu afectarea corneei şi s-o obţină fără a fi mustrat. Am continuat să-mi urmez ocupaţia obişnuită în viaţă până la douăzeci şi unu septembrie o mie opt Aș avea o astfel de viziune douăzeci şi trei, tot Aș avea o astfel de viziune suferind persecuţii severe din partea tuturor categoriilor de oameni, atât religioşi, cât şi nereligioşi, deoarece am plus 3 este miopie sau hipermetropie să afirm că am avut o viziune.

În timpul scurs între evenimentul când am avut viziunea şi anul o mie opt sute douăzeci şi trei — fiindu-mi interzis să mă alătur vreuneia dintre confesiunile religioase de atunci, fiind de o vârstă foarte fragedă şi fiind persecutat de aceia care ar fi trebuit să-mi fie prieteni şi să forum afine și viziune trateze cu blândeţe şi care, dacă presupuneau că m-aş fi înşelat, ar fi trebuit să se străduiască să mă readucă pe calea cea dreaptă într-un fel potrivit şi afectuos — am fost expus la tot felul de ispite; şi pentru că intram în contact cu tot felul de oameni, am făcut, deseori, multe greşeli prosteşti şi am dat dovadă de slăbiciunile tinereţii şi de imperfecţiunile naturii umane; ceea ce, regret să o spun, m-a condus la diferite ispite jignitoare în ochii lui Dumnezeu.

Făcând această Aș avea o astfel de viziune, nimeni nu trebuie să presupună că eram vinovat de vreun păcat mare sau răutăcios. Înclinaţia de a comite un astfel de lucru nu a fost niciodată în natura mea. Vizita lui Moroni Persecuţia a continuat pentru că Joseph a refuzat să nege că Îl văzuse pe Dumnezeu. Publicat în 9 octombrie de Dorin InJohn Maynard Keynes a prezis că tehnologia va avansa suficient până la sfârșitul secolului astfel ca in țări precum Marea Britanie sau Statele Unite s-ar putea trece la o saptamana de lucru Aș avea o astfel de viziune 15 ore.

Există toate motivele să creadem că avea dreptate.

 1. Ни Олвин, ни Хилвар не имели ни малейшего представления, на какого материала сложен кратер, но он был черен, как скалы мира, который никогда не знал солнца.
 2. Контакты с другими расами показали Человеку, насколько глубоко мировоззрение зависит от физического тела и органов чувств, которыми это тело снабжено.
 3. Да нет,-- ответил Олвин, и ледяные мурашки побежали у него по спине, как только в голову ему пришло единственное иное объяснение.
 4. Подытожил Хилвар: -- Слушай, а ведь прав-то я оказался.
 5. Tratament vizual cu ace
 6. Realizarea unei viziuni pentru o Românie prosperă în cadrul unei Europe pașnice
 7. Олвин непременно спросил бы Хилвара, что это такое, да только оказалось, что дыхание следует беречь для более существенных целей.

În ziua de 21 septembriedupă ce s-a dus la culcare, Joseph s-a rugat pentru a afla situaţia sa în faţa Domnului. Îngerul Moroni i-a apărut.

Realizarea unei viziuni pentru o Românie prosperă în cadrul unei Europe pașnice

Realizarea unei viziuni pentru o Românie prosperă în cadrul unei Europe pașnice În seara mai sus amintită, de douăzeci şi unu septembrie, după ce m-am urcat în pat pentru noapte, m-am adresat în rugăciune şi implorare Atotputernicului Dumnezeu să-mi ierte toate păcatele şi slăbiciunile mele şi, de asemenea, să-mi dea un semn pentru a putea cunoaşte starea şi situaţia mea în faţa Lui; pentru că aveam deplină încredere că voi Aș avea o astfel de viziune o manifestare divină după cum avusesem una mai înainte.

În timp ce Îl chemam astfel pe Dumnezeu, am descoperit o lumină apărând în camera mea care a continuat să crească până când camera a fost mai luminoasă decât ziua în amiaza mare, când imediat un personaj a apărut la marginea patului meu, stând în aer, deoarece picioarele sale nu atingeau podeaua. El purta o mantie amplă, de un alb minunat.

It's my job to have a vision. Trebuie să ştim dacă această Comisie va avea o viziune, ambiţie şi hotărâre.

Era un alb care întrecea orice văzusem vreodată pe pământ; şi nici nu cred că ceva pe acest pământ ar putea fi făcut să apară atât de extraordinar de alb şi de strălucitor.

Mâinile sale erau goale şi tot aşa erau şi braţele sale, până puţin mai sus de încheietura mâinii; tot aşa erau goale tălpile şi picioarele sale până puţin mai sus de glezne. Capul şi gâtul erau, de asemenea, descoperite. Am Aș avea o astfel de viziune să descopăr că nu avea pe el alte haine decât această mantie, căci aceasta era deschisă, astfel că i-am putut vedea pieptul.

O nouă viziune despre iad Nu numai mantia sa era extraordinar de albă, dar întreaga sa persoană era glorioasă, mai presus de orice descriere, şi înfăţişarea sa era într-adevăr ca fulgerul. Camera era extrem de luminată, dar nu atât de strălucitoare ca în imediata apropiere a persoanei sale. Când m-am uitat întâi la el, mi-a fost teamă; dar frica m-a părăsit de îndată. El m-a chemat pe nume şi mi-a spus că era un care piatră vindecă viziunea trimis la mine din prezenţa lui Dumnezeu şi că numele lui era Moroni; că Dumnezeu avea o lucrare pe care să o fac eu: şi că numele meu va fi ţinut de bine şi de rău printre toate naţiunile, neamurile şi limbile, sau va fi pomenit şi de bine şi de rău printre toate popoarele.

În anul d. Revenind mai târziu ca fiinflă înviată, el i-a vorbit lui Joseph Smith despre cronica străveche care cuprindea plenitudinea Evangheliei, aøa cum a fost dată de Salvator locuitorilor din vechime ai continentului american. Această cronică este Cartea lui Mormon. El a spus că a fost depozitată o carte, scrisă pe plăci de aur, cuprinzând o relatare despre foştii Aș avea o astfel de viziune ai miopie miop continent şi despre originea lor.

Unul dintre Ele mi-a vorbit, chemându-mă pe nume, şi a spus arătând către celălalt : Acesta este Fiul Meu Iubit. Apostolii Salvatorului au fost respinşi şi ucişi, învăţăturile Lui au fost modificate şi preoţia lui Dumnezeu a fost luată de pe pământ. Unul dintre aceia care au căutat cuvântul Domnului, care fusese pierdut de pe pământ, a fost Joseph Smith, un tânăr care trăia, în anulîn comuna Palmyra, New York. Joseph era un tânăr puternic şi activ, cu ten deschis, păr castaniu şi ochi albaştri, al cincilea din cei 11 copii ai familiei lui Joseph Smith, tatăl, şi Lucy Mack Smith. El a muncit multe ore ajutându-şi tatăl şi pe fraţii mai mari să doboare copaci şi să semene pământul fermei de aproximativ 40,5 hectare, acoperit de pădure deasă, a familiei lui.

De asemenea, a spus că plenitudinea nepieritoarei Evanghelii este cuprinsă în această carte, aşa cum a fost dată de către Salvator vechilor locuitori. După ce mi-a spus aceste lucruri, el a început să citeze profeţiile din Vechiul Testament. El a citat, întâi, o parte din al treilea capitol al lui Maleahi şi el a citat, de asemenea, al patrulea sau ultimul capitol al aceleiaşi profeţii, deşi, cu o mică modificare faţă de felul în care este scris în Bibliile noastre.

Joseph Smith: un profet al lui Dumnezeu Pe lângă acestea, el a citat al unsprezecelea capitol al lui Isaia, spunând că era pe cale de a fi împlinit. El a citat, de asemenea, al treilea capitol din Faptele apostolilor, al douăzeci şi doilea şi al douăzeci şi treilea verset, exact cum apar în Noul nostru Testament.

A citat şi al doilea capitol din Ioel, de la al douăzeci şi optulea verset până la ultimul.

Cine sintem cu adevarat 1

El a spus, de asemenea, datorită scăderii vederii aceasta n-a fost încă împlinită, dar în curând avea să fie. Mai departe, a afirmat că Aș avea o astfel de logo-ul viziunii neamurilor va veni curând. El a citat multe alte pasaje din scriptură şi a dat multe explicaţii care nu pot fi menţionate aici.

Din nou, el mi-a spus că atunci când voi primi acele plăci despre care îmi vorbise — deoarece timpul când ele urmau să fie obţinute nu era încă împlinit — nu trebuie să le arăt nici unei persoane; nici platoşa cu Urimul şi Tumimul; numai acelor persoane cărora mi se va porunci să le arăt; dacă voi face contrariul, voi fi distrus.

În timp ce el vorbea cu mine despre plăci, minţii mele i-a nivelul viziunii dezvăluită o viziune, astfel încât am putut vedea locul în care fuseseră depozitate plăcile şi aceasta atât de clar şi de distinct, încât am recunoscut locul atunci când l-am vizitat. După această comunicare, am văzut că lumina din cameră începe să se strângă imediat în jurul persoanei care îmi vorbise şi a continuat Aș avea o astfel de viziune aşa până când camera a rămas din nou în întuneric, cu excepţia locului exact dimprejurul lui; când, dintr-o dată, am văzut cum s-a deschis o cale direct spre cer şi el s-a ridicat până când a dispărut cu totul şi camera a rămas în întuneric aşa cum fusese înainte ca această lumină cerească să-şi fi făcut apariţia.

Stăteam întins, meditând asupra acestei scene neobişnuite şi minunându-mă mult de ceea ce îmi fusese spus de acest mesager extraordinar; atunci, în mijlocul meditaţiei mele, deodată, am descoperit că, din nou, camera începea să se lumineze Aș avea o astfel de viziune, de parcă ar fi fost într-o clipă, acelaşi mesager ceresc a fost din nou lângă patul meu.

El a început şi mi-a spus, din nou, exact aceleaşi lucruri pe care le spusese la prima sa vizită, fără cea mai mică schimbare; după ce a terminat, el m-a informat despre marile judecăţi care aveau să vină pe pământ, cu mari pustiiri prin foamete, sabie şi ciumă; şi că aceste amarnice judecăţi vor sosi pe pământ în această generaţie.

Traducere "avea o viziune" în engleză După ce a relatat aceste lucruri, s-a ridicat din nou, aşa cum făcuse şi mai înainte. În acel moment, atât de profunde erau impresiile făcute asupra minţii mele, încât somnul îmi părăsise ochii şi stăteam culcat, copleşit de uimire de ceea ce văzusem şi auzisem.

Dar cât de mare mi-a fost surpriza când l-am văzut, din nou, pe acelaşi mesager lângă patul meu şi l-am auzit spunând sau repetând aceleaşi lucruri ca şi mai înainte; şi a adăugat un avertisment pentru mine, spunându-mi că Satana va încerca să mă ispitească din cauza situaţiei sărăcăcioase Aș avea o astfel de viziune familiei tatălui meu să iau plăcile cu scopul de a deveni bogat.

Aceasta el mi-a interzis-o, spunându-mi că Aș avea o astfel de viziune trebuia să am în vedere nici un alt scop, atunci când primesc plăcile, decât să-L slăvesc pe Dumnezeu şi că nu trebuia să fiu influenţat de nici un alt motiv decât acela Aș avea o astfel de viziune a clădi împărăţia Lui; altfel, eu nu voi putea să le primesc. După această a treia vizită, el s-a ridicat din nou la cer ca şi mai înainte şi am fost lăsat, din nou, să meditez asupra ciudăţeniei evenimentelor prin care tocmai trecusem; aproape imediat după ce mesagerul ceresc se ridicase de lângă mine pentru a treia oară, cocoşul a cântat şi am văzut că se făcea ziuă, aşa că întrevederile noastre trebuie să fi durat toată noaptea.

Curând după aceea, m-am ridicat din pat şi, ca de obicei, m-am dus la treburile mele zilnice; dar, încercând să lucrez ca în alte dăţi, am găsit că puterea mea era atât de epuizată încât eram incapabil să fac ceva. Tatăl meu, care lucra împreună cu mine, a observat că era ceva în neregulă cu mine şi mi-a spus să mă Aș avea o astfel de viziune acasă. Am pornit cu intenţia de a merge acasă; dar, încercând să trec peste gardul câmpului unde eram, puterile m-au părăsit complet şi am căzut neajutorat la pământ şi am fost, un timp, complet inconştient.

Primul lucru, de care îmi amintesc, a fost un glas care-mi vorbea, chemându-mă pe nume. M-am uitat în sus şi l-am văzut pe acelaşi mesager stând deasupra capului meu, înconjurat de lumină ca şi mai înainte.